top of page
X-Ray Results

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

To opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Opieka pielęgniarska jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ. Pacjenci objęci opieką nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebują systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych.
Pielęgniarka OPD  świadczy w domu pacjenta 4 wizyty w tygodniu
Warunki objęcia pielęgniarską opieką długoterminową:
 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

 • karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do pielęgniarskiej OPD wypełniona przez lekarza kierującego i pielęgniarkę środowiskową

     KONTAKT
GNIEZNO, tel. 667 671 543
SŁUPCA, tel. 667 673 013
WĄGROWIEC, tel. 667 673 013

Cel objęcia pielęgniarską opieką długoterminową:

 • zapewnienie pacjentom obłożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych;

 • przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością​

Usługi świadczone przez pielęgniarkę w opiece długoterminowej:

Pielęgnacja

Wdrażamy plan opieki ustalony z pacjentem lub jego opiekunem 

Zalecenia lekarza

Realizujemy zalecenia 

lekarza POZ związane z pielęgnacją pacjenta

Pomoc

Wspieramy radzenie sobie z problemami wynikającymi z długiego okresu bezruchu

Edukacja

Edukujemy pacjenta oraz członków jego rodziny, ułatwiamy funkcjonowanie

Wsparcie sprzętowe

Pomagamy pozyskać niezbędny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny

Kto może być zakwalifikowany do objęcia opieką długoterminową:

 • pacjenci w dowolnym wieku, obłożnie i/lub przewlekle chory,

 • z dowolną jednostką chorobową,

 • z ograniczeniem zdolności do samoopieki, którzy w ocenie wg karty oceny sprawności uzyskali od 0 do 40 punków,

 • oceny dokonuje pielęgniarka na koniec każdego miesiąca kalendarzowego,

 • w przypadku przekroczenia 40 pkt. w karcie oceny sprawności NFZ nie finansuje dalszej usługi w tym zakresie wówczas opiekę nad pacjentem przejmuje pielęgniarka środowiskowa.

Kto nie kwalifikuje się do objęcia opieką długoterminową:

 • objęci opieką przez hospicjum domowe,

 • objęci opieką przez inne stacjonarne zakłady opieki długoterminowej,

 • objęci opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie,

 • w ostrej fazie choroby psychicznej.

Zakres wsparcia
godziny pracy: 8.00-20.00

Pielęgniarka OPD

opieka długoterminowa

pon
wto
śro
czw
pt
bottom of page